HUR VI JOBBAR

Kunden följer utvecklingen hela vägen ..

KUNDKONTAKTEN

Tillsammans med kunden går vi igenom konceptet. Låt oss titta närmare? hur fungerar företaget idag och på? vilket sätt det kan utvecklas. Vi går igenom hur andra företag med liknande koncept fungerar idag.

VI ANALYSERAR

Vi gör en marknadsundersökning för att se hur liknande företag fungerar idag och vilka lösningar de har valt. Vi utformar sedan en unik lösning för kunden som vi anser vara bäst. Vi ger olika förslag på detta? hur det kan se ut för att göra det lättare för kunden att se slutresultatet. Vi gör detta för att ge kunden en tydlig och tydlig vision av? hur hans lösning kommer att se ut.

VI GÖR EN RAPPORT

Är det kunden nu? se hur vi tycker att det borde se ut. Vi går igenom alla funktioner som kommer att inkluderas. i systemet. Vi förklarar varför vi vill att det ska se ut så? kommer det att göra det lättare för kunden att gå först? och också ge kunden möjlighet till förändringar. Flera exempelbilder skickas till kunden för att klargöra hur slutresultatet kommer att se ut.

VI UTVECKLAR OCH PROGRAMMERAR

När kunden godkänner testbilder då? Det utvecklas. Våra utvecklare börjar med kodning. Alla våra lösningar är skräddarsydda och anpassade för varje kund.

EST & GODKÄNNANDE

När utvecklingen är avslutad? vi går igenom systemet tillsammans med kunden. Tillsammans med kunden? du går igenom alla funktioner och ser till att det fungerar korrekt. I detta skede sA? Om kunden lär sig att använda systemet med hjälp av vår tekniker, kan manuella och hjälpa videofiler för alla funktioner som används i systemet.

VI LANSERAR

Kunden har nu arbetat med systemet och fyllt det med information. Vi går igenom så? att allt är rätt och sedan suger det? vi lanserar sidan online för allmänheten